Yazım Kuralları Testi 1

Yazım Kuralları Testi 1
A+
A-
02.05.2021
642

Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye farklı anlamlar oluşmaması için belirlenen ve herkes tarafından benimsenen kurallardır. Dilimizi güzel kullanmak, söylemek istediklerimizi iyi anlatabilmek için yazım kurallarını bilmemiz gerekmektedir. Bu, bize sadece sınavlarda değil, günlük hayatta da kolaylık sağlayacaktır. Çünkü ömrümüz yazılarla iç içe geçmektedir.  Yazım Kuralları Testi TDK’den yararlanılarak hazırlanmıştır.

Yazım Kuralları Testi

Yazım Kuralları Testi 15 sorudan oluşmaktadır. 

74
Testin Oluşturulma Zamanı :

Yazım Kuralları Testi 1

1 / 15

“Et- / ol-” gibi yardımcı eylemlerle kurulan birleşik fiillerde, fiilin oluşması sırasında ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olursa bu birleşik fiiller bitişik yazılır; ses olayı yoksa bu fiiller ayrı yazılır.
Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?

2 / 15

(I)Kendini olduğundan fazla göstermekte, çok defa gururdan değil budalalıktandır. (II)Bence bu kendini beğenme illetinin esası, kendinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine hayasızca âşıkolmaktır. (III)Bunun en iyi devası kendinden söz etmeyi yasaklayan ve böylece bizi kendimiz üzerinde düşünmekten büsbütün alıkoyanların dediklerinin tam tersini yapmakdır. (IV)Gurur insanın düşüncesindedir; söze dökülen onun pek küçük bir parçasıdır. (V)Bu adamlar öyle sanıyorlarki insanın kendi üzerinde durması, kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması kendine fazla düşkün olması demektir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışlığı yapılmamıştır?

3 / 15

(I) Hoca Ahmed Yesevi, Batı Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuştur. (II) Tasavvufî marifetleri Buhara muhitinde edinmiş olan Yesevi, tarikat kurucusu, şair, din büyüğü olarak Türk Dünyasının manevî hayatını etkilemiş nadir kişilerdendir. (III) Özellikle Taşkent dolaylarında bulunmuş. (IV) Seyhun Nehri ötelerinde yaşayan köylü ve göçebe Türkler ona tutkunluklarını bildirmiştir. (V) Türklerin kendisine ve onun tasavvufî tarikatı Yeseviliğe olan tutkunluklarından ötürü, tarihî şahsiyeti efsaneler altında gizlenmiş, kimliği menkıbelere karışmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yazım yanlışı yapılmıştır?

4 / 15

(I) Çocukların dünyasına girmeye mi çalışıyorsunuz? (II) Onların duygularını anlamak ve onlara sahip çıkmak mı istiyorsunuz? (III) O zaman sizin de temiz mi temiz bir kalbiniz ve dupduru bir zihniniz olacak. (IV) Yoksa onlar gibi düşünmeyi, onlar gibi hayata bakmayı başarmanız mümkün mü? (V) Niçin olaylara olumlu yaklaş mıyor, bardağın dolu yanını görmekten kaçıyorsunuz? İşe buradan başlayabilirsiniz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

5 / 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışının ilişkili olduğu kural yanlış verilmiştir?

6 / 15

Bir an, bir an ki herşey farkında
Her gün aynı vakit semadan geçer
Biran ki cesaretin büyük sessizliği
Hisin ve akılın sonsuz memleketinde
Allah’a mevcut veriliyor
Kainat hazırol vaziyetinde
Yukarıdaki altı çizili sözcük veya sözlerden kaçının yazımı yanlıştır?

7 / 15

Şiir eğer eleştiriler, yakınmalar, düşünceler şiirin potasında eritilerek, duygunun süzgecinden ( I )damıtılarak yansıtılırsa dopdolu (II) bir içeriğe sahip olur.  Böyle olmayan şiirlerin; düşünceye ve mesaja boğulmuş, zorlama, şairinin buyurganlığı (III) altında ezildiğini fark edebiliyoruz (IV). Okurun okumakla hissetmek arasında gel gitler (V) yaşadığı bu tür dizelerin şiir sokağının sevilmeyen sakinleri olduğu bilinir.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

8 / 15

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “de/da” nın yazımı doğrudur?

9 / 15

(I)Çok gariptir; çağımızda işler o hale geldiki felsefe, anlayışlı insanlar arasında bile, (II) ne teorik ne pratik hiç bir faydası ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. (II)Bence bunun sebebi, felsefenin anayollarını sarmış olan safsatalardır. (III)Felsefeyi, çocuklar için ulaşılmaz, asıksuratlı, çatık
kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. (IV)Onun yüzüne bu sahte, bu kaskatı bu çirkin maskeyi kim takmış? (V) O, ki hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emir eder bize.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

10 / 15

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı, mi, mu, mü” soru ekinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

11 / 15

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

12 / 15

Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

13 / 15

(I)Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. (II)Kimsenin bana el uzatamayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir memlekette oturuyorum.(III) Öyle bir yer ki tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın Latincesini bilmez, hele Fransızcasını hiç anlamaz. (IV)Başka yerde yazsam daha iyi yazardım, ama yazdığım şey daha az benim olurdu. (V)Oysa ki benim yazımda aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?

14 / 15

Aşağıdakilerin hangisinde “-ki” nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

15 / 15

I. cm’yi m’ye çeviremiyecek kadar zayıf bir öğrenciydi.
II. ADSL’in yaygınlaşması, araştırmacılığı kolaylaştırdı.
III. AİHM’ne başvuranların çoğu, bu mahkemeden eli boş döndü.
IV. ASKİ’nin uygulamaları vatandaşların hoşuna gitmiyor.
V. ABD’inde başkanlık seçimleri oldukça coşkulu geçti.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Skorunuz

Ortalama puanınız 66%

0%

Yazım Yanlışları Testi 1

Yazım Yanlışları Testi 2

Noktalama İşaretleri Testi 1

Noktalama İşaretleri Testi 2

✔✔✔✔ Şimdi dostum, Türkçede üç türlü “ki” vardır:

1. Sıfat yapan “–ki”
2. İlgi zamiri “–ki”

Bunlar ek olan “-ki” lerdir ve daima bitişik yazılır.

3. Bağlaç olan “ki” bu ise daima ayrı yazılır.

Ekler bitişik yazılır, bağlaç ayrı yazılır.

Tamam bitti, bu kadar!
Dur… Dur !.. Şaka tabii ki böyle soru çözemezsin !!!

Sevgili dostum, buraya bak şimdi!

“ki”nin yazımını farklı şekillerde bilen, anlatan arkadaşların olabilir tabii ki ama sana çok
sağlam ve net soru çözdürecek bir yöntem sunayım:

Sana dört soru veriyorum:

(kiminki, neyinki, neredeki, ne zamanki) sorduğun bu dört sorudan birine yanıt alabiliyorsan “ki” ektir, bitişik yazılır; yok cevap alamıyorsan “ki” bağlaçtır ve ayrı yazılır.

Bakalım:

✅ Karşıdaki dağlar karla kaplıydı. (neredeki dağlar?) Burada sıfat yapan “–ki” var.

✅Akşamki maç saat kaçtaymış? (ne zamanki maç?) Burada sıfat yapan “–ki” var.

✅ Benim elbisem seninkinden daha güzel. (kiminki / neyinki? ) Burada ilgi zamiri “–ki” var.

✅Anladım ki insan her türlü acıya alışıyor, sınava bile. (“kiminki / neyinki / neredeki / ne zamanki” bak hiçbirine cevap vermedi yapıştır, BAĞLAÇ)

Kaynak: 3D Çözüm Yayınları

Daha fazla eğitim kartına ulaşmak için instagram sayfamıza ya da daha fazla soru çözümü için telegram sayfamıza bekleriz.

Yazım Kuralları hem eğitim hem de sosyal hayatta etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için TDK tarafından verilen yazım kuralları tanım ve kurallarını detaylı bir biçimde öğrenmemiz gerekiyor. Sınavların baş tacı olan bu konuyu daha iyi öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın.

!!!Size bir kitap önerimiz var

“Stoacı İmparator”, “Filozof İmparator” gibi sıfatlarla anılan Marcus Aurelius‘un 169 sonları 170 başlarında kuzeye, özellikle Tuna Nehri boylarındaki Germen ve Marcomanni kavimleri üzerine çıktığı seferde yazmaya başladığı ve içselleştirdiği, kendisine yön veren düşünceleri dışa vurduğu bir eser olan Kendime Düşünceler, Stoacı düşüncenin en tanınmış eserlerinden biridir.

“Elinde olmayan şeyler için üzülüyorsan, seni üzen bu şey değil, onun hakkındaki düşüncendir.”Marcus Aurelius

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.