Noktalama İşaretleri Testi 1

Noktalama İşaretleri Testi 1
A+
A-
15.04.2021
1.415

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Noktalama İşaretleri Testi bilginizi pekiştirmek ve eksiklerinizi tamamlamak için hazırlanmıştır.

Bilgilerinizin kalıcı olmasını istiyorsanız Noktalama İşaretleri Çalışma Kağıdı tam size göre.

Noktalama İşaretleri Testi

136
Testin Oluşturulma Zamanı :

Noktalama İşaretleri Testi 1

1 / 12

Kuyucaklı Yusuf ( ) Sefiller gibi klasik ve güzel romanları ( ) İstanbul'u Dinliyorum ( ) Bursa'da Zaman gibi estetik şiirleri zevkle okudum ( )

Bu cümlede parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

2 / 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 

3 / 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

4 / 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?

5 / 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir noktalama yanlışı yapılmamıştır?

6 / 12

Hemen hemen her yazar ilk romanında çocukluğunu , (I)  gençliğini ve o dönemlerde yaşadığı yerleri anlatır. Gezip gördüğü yerler, alışveriş yaptığı dükkânlar, gittiği sinemalar romanlarındaki mekânlardır. Kendimden örnek vereyim : (II) İlk romanımı yazdığımda yirmi yaşındaydım. Roman kahramanlarımın ; (III) neredeyse tümü sokağımızın insanlarıydı. Bizden üç ev ileride oturan Ahmet Muhip Dıranas’ın, “Fahriye Abla” şiirini , (IV)  evlerinin karşısında oturan ... (V)  için yazdığı söylenirdi.

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?  (2007 ÖSS)

7 / 12

Bütün yazarların kendine sorduğu, bilinen , (I)  kalıplaşmış bir sorudur bu : (II)  Niçin yazıyoruz ? (III)  Bu soruya verilmiş benim bildiğim en güzel yanıt , (IV)  bir öykücümüzün o çok iyi bildiğimiz cümlesidir: “Yazmasam deli olacaktım!” Ben de yazmaktan neden haz aldığımı düşündüm elbette ve cevabını Baudelaire’de buldum. Diyor ki ; (V)  “Şair istediği anda kendisi ve bir başkası olabilmek için müthiş bir ayrıcalığa sahip olan kişidir.” Benim için de yazmak, kendim ve başkaları olabilme ayrıcalığıdır.

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (2008 ÖSS)

8 / 12

Tam yirmi beş yıl oldu. Her sabah erkenden gelir (I), bu duvarın dibine serer kitapları. Geçenler bakarlar, inceleyip (II), bırakırlar. Cağaloğlu’ndaki bu kitapçı (III), yokuşu tırmananların görmeye alışık olduğu (IV), vazgeçemediği bir parçası gibidir. Yalnız bir derdi vardır: Güvercinler. Onlar kitapçıdan daha eski sahibidirler bu duvarın (V), vazgeçmezler yerlerinden.

Bu parçadaki numaralanmış virgüllerden (,) hangisi yanlış kullanılmıştır? (2010 YGS) 

9 / 12

Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır (I). İşte bunlardan birkaçı (II): Anladım, tamam, hıı, haaa, evet gibi sözlerle konuşmacının sözünü kesmeyiniz (III). Çünkü sunucunun gereksiz yere söze karışması konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Sunucunun soracağı soruların (IV); konuşmacıyı konunun içine çekecek nitelikte olması gerekir. Görüşmeyi, zamanın kalmadığını belirterek bitirmek, geçerliğini yitirmiş bir önlemdir artık (V). 

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır? (2010 YGS) 

10 / 12

Eğer o şiirler, o romanlar, o öyküler, o tiyatro yapıtları olmasaydı, söylemek bile fazla, duygularımız daha az bilinecek, bilgilerimiz daha az olacaktı. Çünkü edebiyat, daha iyi duymamızı, daha iyi düşünmemizi sağlar. Daha doğru, daha insanca yaşamamıza yardımcı olur.

Bu parçada, virgülün işlevleriyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine uygun bir örnek yoktur? (2011 YGS)

11 / 12

Anadolu’da hangi büyücek kasabaya (I) adım atsanız tuluat tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Hiç değilse çarşı duvarlarında kafilenin yakın zamanda buraya konup göçtüğünü gösteren (II) solmuş ve yırtık bir ilana tesadüf edersiniz. Oyunlar kasabanın tiyatrosunda (III) köy meydanında yahut en büyük kahvede sergilenir. Ahali için arkalıksız kahve iskemleleri (IV) üç beş masa; oyuncular için yerden birkaç karış yüksek bir sedir (V) delik deşik iki boyalı perde yeter de artar bile.

Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilemez? (2020 TYT)

12 / 12

XX. yüzyılın son çeyreğinde plansız iç göçler sebebiyle kalabalıklaşan İstanbul; benzer kaderi yaşayan Ankara, İzmir, Bursa gibi şehirlere göre daha çok sorunla baş başa kalmıştır.
Aşağıdakilerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır? (2019 TYT)

Skorunuz

Ortalama puanınız 52%

0%

Noktalama İşaretleri hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ

Yazım Yanlışları Testi

Bu kelimelere baktınız mı acaba Nasıl Yazılır?

10. Sınıf Cümle Türleri Çalışma Kağıdı

Niye Dil Bilgisi Sorularını Çözemiyorum?

Noktalama İşaretleri

  • İki noktayı bir arada kullanarak hem ünlem nidası hem de (cümle bitmemiş hissi vb.) üç nokta yapmış ve kullanmadıkları bir noktadan tasarruf etmiş olurlar. Örnek kullanım şöyledir: “Ahmet yine gelmişti!..” söyleyen kişi Ahmet’in gelmesine hem hayret etmiş hem de bunu söyleyerek bizi tarifi imkansız duygulara sürüklemek istemiştir.


Daha fazla eğitim kartına ulaşmak için instagram sayfamıza ya da daha fazla soru çözümü için telegram sayfamıza bekleriz.

Noktalama işaretleri hem eğitim hem de sosyal hayatta etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için TDK tarafından verilen noktalama işaretleri tanım ve kurallarının detaylı bir biçimde öğrenmemiz gerekiyor.

Noktalama İşaretleri İsimleri

 Nokta (.)

 Virgül (,)

 İki Nokta (:)

 Noktalı Virgül (;)

 Soru İşareti (?)

 Ünlem İşareti (!)

 Tırnak İşareti (“…”)

 Kesme İşareti (‘)

 Yay Ayraç ( )

 Kısa Çizgi (-)

 Eğik Çizgi (/)

 Üç Nokta (…)

Düzeltme İşareti

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.