Nokta İşareti ve Kullanıldığı Yerler

Nokta İşareti ve Kullanıldığı Yerler
A+
A-
20.03.2021
158

Nokta işareti ve Kullanıldığı Yerler, Noktanın Kullanımı, Nokta Nedir? Noktanın Görevleri Nelerdir? Nokta İşaretiyle İlgili Cümleler

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama işaretleri kullanılır. Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Nokta ( . )

1. Cümlenin sonuna konur: 

Türk Dil Kurumu, 1932 yılında kurul­muştur.

Hüzün kalpleri sevinçten ve neşeden daha çok birleştirip yakınlaştırır. Kırık Kanatlar, Halil Cibran

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: 

Alb. (albay), Dr. (doktor), Yrd. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör), Cad. (cadde), Sok. (sokak), s. (sayfa), sf. (sıfat), vb. (ve başkası, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi), Alm. (Almanca), Ar. (Arapça), İng. (İngilizce) vb.

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 

2. (ikinci), 16. (on altıncı); III. Mehmet, XIV. Louis, X. yüzyıl; 5. Cadde, 21. Sokak, 4. Levent vb.

4. Arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur:

5, 6 ve 7. maddeler; XII – XIV. yüzyıllar arasında vb.

5. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur:

                                   II.              2.                            B.            b.

                                   I.               1.                            A.            a.

6. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 

23.9.1977, 29.IX.1925 vb.

UYARI: Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adların­dan önce ve sonra nokta kullanılmaz: 

29 Mayıs 1453, 29 Ekim 1923 vb.

7. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 

Otobüs 09.15’te kalktı. Toplantı 13.00’te başladı.

Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır. (Tarık Buğra)

8. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna konur:

Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.

9. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur:

3.000, 232.197, 67.751.842 vb.

10. Genel ağ adreslerinde kullanılır:

 http://tdk.gov.tr, http://biriktirdiklerim.com

11. Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır:

4.5=20, 12.6=72 vb.

Nokta İşaretiyle İlgili Cümleler

✔ “Ne yaparsan yap ama iyi bir dinleyici ol.” Konfüçyüs

✔ “Sende olanı paylaşmayı bilirsen mutlu da olursun.” Farabi

✔ “Gölge etme başka ihsan istemem. ” Diyojen

✔ “En güçlü yanınız en önemli yeteneğinizdir.” Baltasar Gracian

✔ “Hürmetler karşılıklıdır. Sabırla öfkesini yutanın kalbine emniyet ve imanın doğacağını unutma.” İbn-i Arabi

✔ “İnsanın mutluluğu, elindeki işi insana yaraşır biçimde yapmasına bağlıdır.” Marcus Aurelius

✔ “Acınızı oyalamayın, onu yenin.” Seneca

✔ “Bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, o şeyin tadına varabilmektir.” Montaigne

✔ “Hata yaptıkça gerçeğin tamamı keşfedilir.” Sigmund Freud

✔ “Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.” Epiktetos

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.