Yazım Kuralları

10.11.2021
Yazımı Karıştırılan Kelimeler Tablosu – Yazımı En Çok Karıştırılan Kelimeler...
10.06.2021
Okulla tanışan her çocuk, kısa bir süre sonra yazım ve...
06.05.2021
Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye...
02.05.2021
Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye...
24.04.2021
Yazım kuralları, bir dili kullanırken yazıda ve söyleyişte kişiden kişiye...
13.03.2021
A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Hayatta en...
13.03.2021
Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat...
13.03.2021
Alıntı kelimelerin yazılışlarıyla ilgili bazı noktalar aşa­ğıda gösterilmiştir: 1. Çift ünsüz...
13.03.2021
Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı Bağlaç olan ki ayrı yazılır: bilmem ki, demek ki, kaldı...
13.03.2021
Yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler...